iPhone - Kalibrere Nike + iPod

background image

Kalibrere Nike + iPod

For å sikre nøyaktige treningsdata, kan du kalibrere Nike + iPod til lengden av gang- eller
løpesteget ditt.
Kalibrere Nike + iPod: Spill inn en gang- eller løpeøkt over en kjent avstand på minst 400 meter.
Deretter, når du trykker på Avslutt økt, trykker du på Kalibrer på øktoppsummeringskjermen og
skriver inn den virkelige avstanden.

Nullstill til standardkalibreringen

Velg Innstillinger > Nike + iPod.