iPhone - Aktivere Nike + iPod

background image

Aktivere Nike + iPod

Nike + iPod-programmet vises ikke på Hjem-skjermen før du slår det på.

Hvis du trenge hjelp til å konfigurere Nike + iPod, leser du Nike + iPod-dokumentasjonen.
Slå på Nike + iPod: Velg Innstillinger > Nike + iPod.