iPhone - Opptak

background image

Opptak

Gjør et opptak: Trykk på , eller trykk på midtknappen på iPhone-øretelefonene. Trykk på for å
pause eller stoppe opptaket, eller trykk på midtknappen på iPhone-øretelefonene.

Juster opptaksnivået

Flytt mikrofonen nærmere eller lenger unna det du tar opp. Du får bedre
opptakskvalitet hvis det høyeste nivået på nivåmåleren ligger mellom –3 dB
og 0 dB.

Spill eller slå av lyden for start/
stopp-lyden

Bruk ringelydbryteren på iPhone. (I noen områder spilles lydeffekter for
Taleopptak selv om ringelydbryteren er satt til lydløs.)

Bruk et annet program under
opptak

Trykk på Hjem-knappen , og åpne deretter et program. Hvis du vil gå
tilbake til Taleopptak, trykker du på den røde linjen øverst på skjermen.