iPhone - Om taleopptak

background image

Om taleopptak

Med Taleopptak kan du bruke iPhone som en bærbar opptaksenhet ved hjelp av den innebygde
mikrofonen, mikrofonen på iPhone-øretelefonene eller et Bluetooth-headsett, eller en ekstern
mikrofon som støttes. Opptak som bruker den innebygde mikrofonen, er monoopptak, men du
kan ta opp i stereo ved hjelp av en ekstern stereomikrofon.

Merk: Eksterne mikrofoner må være utviklet for å fungere med iPhone-hodetelefontilkoblingen
eller Dock-tilkoblingen. Eksempler på dette er Apple-merkede øretelefoner og tilbehørsutstyr fra
tredjepartsleverandører som er merket med Apple-logoene «Made for iPhone» eller «Works with
iPhone».

Start opptaket, sett på pause eller stopp.

Opptaksnivå

Se en liste over

opptak.

138