iPhone - Lytte til et opptak

background image

Lytte til et opptak

Spill et opptak: Trykk på , trykk på et taleopptak, og trykk deretter på . Trykk på for å sette
opptaket på pause.

Gjør opptaket kortere

eller gi nytt navn.

Lytt til opptaket.

Legg ved opptaket i en

e-post- eller tekstmelding.

Flytt for å gå til et punkt i

opptaket.

Bytt mellom høyttaler og mottaker.

Gå til et punkt i et opptak

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.

Lytt gjennom den innebygde
iPhone-høyttaleren i stedet for å
holde telefonen mot øret

Trykk på Høyttaler.

Beskjær et opptak

Trykk på

ved siden av opptaket, og trykk deretter på Gjør kortere.

Flytt kantene på lydområdet, og trykk på for å lytte. Tilpass hvis det er
nødvendig, og trykk på Gjør opptak kortere for å arkivere. Delene du klipper
bort, kan ikke gjenopprettes.

139

Kapittel 28

Taleopptak