iPhone - Dele taleopptak med datamaskinen

background image

Dele taleopptak med datamaskinen

iTunes kan synkronisere taleopptak med iTunes-biblioteket når du kobler iPhone til datamaskinen.

Når du synkroniserer taleopptak med iTunes, forblir opptakene i Taleopptak-programmet til du
sletter dem. Hvis du sletter et taleopptak på iPhone, slettes det ikke fra Taleopptak-spillelisten i
iTunes. Hvis du sletter et taleopptak i iTunes, blir det slettet fra iPhone neste gang du synkroniserer
med iTunes.
Synkroniser taleopptak med iTunes: Koble iPhone til datamaskinen, og marker iPhone i
enhetslisten i iTunes. Marker Musikk øverst på skjermen (mellom Programmer og Filmer), velg
Synkroniser musikk, marker «Inkluder taleopptak», og klikk på Ta i bruk.

Taleopptakene fra iPhone vises i Taleopptak-spillelisten i iTunes.

140

Kapittel 28

Taleopptak

background image

Nike + iPod

29

Om Nike + iPod

Hvis du bruker en Nike + iPod-sensor (selges separat), gir Nike + iPod-programmet deg
taletilbakemeldinger på fart, distanse, tid brukt og kalorier forbrent når du løper eller går. Du kan
sende informasjon om treningsøktene dine til nikeplus.com, hvor du kan følge utviklingen, sette
deg selv mål og delta i utfordringer.

Se gjennom

tidligere treningsøkter.

Kalibrer basert på

forrige treningsøkt.

Velg treningsøkttype.

Velg en

standard

treningsøkt.

Velg eller

opprett en

tilpasset

treningsøkt.