iPhone - Administrere og dele opptak

background image

Administrere og dele opptak

Et opptak merkes med klokkeslettet opptaket fant sted.
Merk et opptak: Trykk på ved siden av opptaket, trykk på på Info-skjermen, og velg deretter
et navn eller velg Tilpasset.

Slett et opptak

Trykk på et opptak i listen, og trykk deretter på Slett.

Vis opptaksdetaljer

Trykk på

ved siden av opptaket.

Send et opptak med e-post, eller
send det med MMS

Trykk på et opptak i listen, og trykk deretter på Del.