iPhone - Kalibrere kompasset

background image

Kalibrere kompasset

Kompasset må kalibreres første gang du bruker det, og det er mulig at det må etterkalibreres av
og til senere. iPhone varsler deg når det er behov for kalibrering.
Kalibrere det innebygde kompasset: Beveg iPhone i et åttetall.

Finne retningen