iPhone - Finne retningen

background image

Finne retningen iPhone peker: Hold iPhone flatt i hånden i forhold til bakken. Retningen vises
øverst på skjermen, og plasseringen vises nederst.

136

background image

Bytt mellom geografisk nord og
magnetisk nord

Trykk på .