iPhone - Bruke Kompass sammen med Kart

background image

Bruke Kompass sammen med Kart

Kompass-programmet kan også vise nåværende posisjon og retning i Kart. Hvis du vil vite mer,
kan du lese «Finne steder» på side 103.
Vis nåværende posisjon i Kart: Trykk på nederst på Kompass-skjermen. Kart åpnes og viser
nåværende posisjon med en blå markør.

Vis hvilken himmelretning du står
vendt mot

Trykk på to ganger i Kart. Symbolet endres til . Vinkelen viser hvor
nøyaktig kompasset er. Presisjonen er større jo mindre vinkelen er.

137

Kapittel 27

Kompass