iPhone - Vitenskapelig kalkulator

background image

Vitenskapelig kalkulator

Vend iPhone horisontalt for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.

135

background image

Kompass

27

Om Kompass

Med det innebygde kompasset kan du se hvilken himmelretning iPhone peker, og du får vite
de geografiske koordinatene for posisjonen din. Du kan velge om kompasset skal peke mot
magnetisk nord eller geografisk nord.

Viktig:

Kompassets nøyaktighet kan påvirkes av magnetiske eller miljømessige forstyrrelser.

Selv magnetene iPhone-øretelefonene kan forårsake utslag. Kompasset må kun brukes til enkel
navigeringsassistanse og må ikke benyttes for å fastslå nøyaktig plassering, nærhet, avstand eller
retning.

Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kompass, kan du bli bedt om å slå funksjonen på. Du
kan bruke Kompass uten å slå på Stedstjenester. Les «Stedstjenester» på side 166.

Velg mellom magne-

tiske eller geografiske

angivelser.

Nåværende plassering

Retningen som

iPhone peker mot

Se hvor du er, på et kart.