iPhone - Vise leiefilmer

background image

Vise leiefilmer

Du kan leie filmer fra iTunes Store og se dem på iPhone. Du kan laste ned leiefilmer direkte til
iPhone, eller du kan overføre filmer fra iTunes på datamaskinen til iPhone. (Leiefilmer er ikke er
tilgjengelige i alle områder.)

Leiefilmer har tidsbegrensninger, og når du først begynner å se på dem, har du begrenset tid på
å fullføre. Tiden som gjenstår, vises ved tittelen på filmen. Leide objekter slettes når tidsfristen
utløper. Kontroller leietiden før du leier en film på iTunes Store. Hvis du vil vite mer, kan du lese
«Kjøpe eller leie videoer» på side 120.
Vis en leiefilm: Trykk på videoen du vil vise. Hvis du ikke ser videoen i listen, kan det hende at
den fortsatt lastes ned.
Overfør leiefilmer til iPhone: Koble iPhone til datamaskinen. Marker deretter iPhone i sidepanelet
i iTunes, klikk på Filmer, og marker de leide filmene du vil overføre. Datamaskinen må være koblet
til Internett. Filmer som er leid på iPhone, kan ikke overføres til datamaskinen.

På iPhone 3GS kan du overføre leiefilmer mellom iPhone og datamaskinen. På iPhone 4 kan
du overføre leiefilmer mellom iPhone og datamaskinen kun hvis de ble leid på iTunes på
datamaskinen.