iPhone - Stille inn dvale etter nedtelling

background image

Stille inn dvale etter nedtelling

Du kan stille inn iPhone slik at den slutter å spille musikk eller video etter en angitt tidsperiode.

133

Kapittel 25

Videoer

background image

Still inn dvale etter nedtelling: I Klokke-programmet velger du Nedtelling, og drar fingeren over
skjermen for å angi antall timer og minutter. Trykk på Når ferdig, og velg iPod-dvale. Trykk på Angi,
og trykk deretter på Start for å starte nedtellingen.
Når tiden er ute, stopper iPhone avspillingen, åpne programmer lukkes, og enheten låses.