iPhone - Spille av videoer

background image

Vis videoen

på en TV med

Apple TV.

Flytt for å gå framover eller bakover.

Velg et

kapittel.

Flytt for å

justere volumet.

Cars 2 er tilgjengelig fra iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

Vis eller skjul avspillingskontrollene Trykk på skjermen mens en video spilles.

Justere volumet

Flytt volumkontrollen, eller bruk volumknappene på siden av iPhone eller
volumknappene på iPhone-øretelefonene.

Skaler en video slik at den fyller
skjermen eller tilpasses skjermen

Trykk på

eller

. Dobbelttrykk eventuelt på videoen.

Sett på pause eller fortsett
avspilling

Trykk på eller , eller trykk på midtknappen på iPhone-øretelefonene.

Start fra begynnelsen

Hvis videoen inneholder kapitler, flytter du spillehodet på navigeringslinjen
hele veien til venstre. Hvis det ikke er kapitler, trykk på . Hvis du er
mindre enn fem sekunder ut i videoen, åpnes den forrige videoen i
biblioteket.

Gå til et bestemt kapittel (hvis
tilgjengelig)

Trykk på , og velg et kapittel.

Gå til neste kapittel (hvis
tilgjengelig)

Trykk på , eller trykk raskt på midtknappen på iPhone-øretelefonene to
ganger.

131

background image

Gå til forrige kapittel (hvis
tilgjengelig)

Trykk på , eller trykk raskt på midtknappen på iPhone-øretelefonene
tre ganger . Hvis du er mindre enn fem sekunder ut i videoen, åpnes den
forrige videoen i biblioteket.

Tilbakespoling eller hurtigspoling
framover

Hold nede eller .

Avslutt videovisning

Trykk på Ferdig.

Velg et annet språk for lyden (hvis
tilgjengelig)

Trykk på , og velg deretter et språk fra Lyd-listen.

Vis eller skjul tekster (hvis
tilgjengelig)

Trykk på , og velg deretter et språk eller Av fra Undertekster-listen.

Vis eller skjul spesialtekst (hvis
tilgjengelig)

Velg Innstillinger > Video.