iPhone - Slette videoer fra iPhone

background image

Slette videoer fra iPhone

Du kan slette videoer fra iPhone for å frigjøre plass. Når du sletter en video fra iPhone (bortsett
fra leiefilmer), slettes ikke videoen fra iTunes-biblioteket. Den kan dukke opp igjen på iPhone hvis
videoen i iTunes er stilt inn til å synkroniseres.

Viktig:

Hvis du sletter en leiefilm på iPhone, slettes den permanent. Du kan ikke overføre den

tilbake til maskinen.
Slett en video: Dra fingeren mot venstre eller høyre over videoen i videolisten, og trykk deretter
på Slett.