iPhone - Søke etter videoer

background image

Søke etter videoer

Du kan søke etter titler på filmer, TV-programmer og videopodcaster på iPhone.
Søk i videoene dine: Trykk på statuslinjen øverst på skjermen for å vise søkefeltet, trykk i feltet, og
skriv inn tekst.

Du kan også søke etter videoer fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.