iPhone - Konvertere video for iPhone

background image

Konvertere video for iPhone

Du kan overføre andre videoer enn de som er kjøpt fra iTunes Store, til iPhone, for eksempel
videoer du har laget i iMovie på en Mac, eller videoer du har lastet ned fra Internett og deretter
lagt til i iTunes. Hvis du prøver å overføre en video fra iTunes til iPhone og du får en melding om
at videoen ikke kan spilles av på iPhone, kan du konvertere videoen.
Konverter en video slik at den fungerer på iPhone: Marker videoen i iTunes-biblioteket, og velg
Avansert > «Lag iPod- eller iPhone-versjon». Deretter overfører du den konverterte videoen til
iPhone.

134

Kapittel 25

Videoer

background image

Kalkulator

26

Bruke kalkulatoren

Skriv inn tall og funksjoner i Kalkulator på samme måte som du ville ha gjort med en vanlig
kalkulator. Når du trykker på knappen for å legge til, trekke fra, gange med eller dele på, vises en
hvit ring rundt knappen slik at du vet hvilken handling som skal utføres.

Adder til tallet

i minnet.

Slett minnet.

Tøm displayet.

Subtraher fra tallet

i minnet.

Hent et tall fra minnet (en

hvit ring indikerer at et tall

er lagret i minnet).