iPhone - Kapittel 25:  Videoer

background image

Spille av videoer

Spill av en video: Trykk på videoen.

Trykk på

videoen for å

vise eller

skjule

kontroller.