iPhone - Samlede kontakter

background image

Samlede kontakter

Når du synkroniserer kontakter med flere kontoer, kan oppføringen for samme person finnes i
mer enn én konto. For å unngå at flere like kontaktoppføringer vises i Alle kontakter-listen, vises
kontakter fra ulike kontoer som har samme navn, som én samlet kontakt. Når du går til en samlet
kontakt, vises tittelen Samlet info øverst på skjermen.
Opprett en kobling for en kontakt: Trykk på Rediger, trykk deretter på , og velg en kontakt.

Hvis du kobler sammen kontakter med ulike for- eller etternavn, vil det ikke føre til at navnene i de
opprinnelige kontaktoppføringene endres, men kun ett navn vises på det samlede kortet. Hvis du
vil angi hvilket navn som skal vises på det samlede kortet, trykker du på kortet med det navnet du
foretrekker, og deretter trykker du på Bruk dette navnet for samlet kort.

Vis kontaktinformasjon fra den
opprinnelige kontoen

Trykk på en av de opprinnelige kontoene.

Fjern en kobling til en kontakt

Trykk på Rediger, trykk på

, og trykk deretter på Fjern kobling.

Sammenkoblede kontakter slås ikke sammen. Hvis du endrer eller legger til informasjon i en
samlet kontakt, blir endringene kopiert til hver av de opprinnelige kontoene der informasjonen
allerede finnes.