iPhone - Søke i kontakter

background image

Søke i kontakter

Du kan søke etter titler og fornavn, etternavn og firmanavn i kontaktene dine på iPhone. Hvis du
har en Microsoft Exchange-konto, en LDAP-konto eller en CardDAV-konto, kan du også søke i de
kontaktene.
Søk i kontakter: I Kontakter trykker du på søkefeltet øverst i en liste med kontakter og skriver inn
det du vil søke etter.

Søk i en global adresseliste

Trykk på Grupper, trykk på Kataloger nederst i listen, og skriv deretter inn
det du søker etter.

Søk på en LDAP-tjener

Trykk på Grupper, trykk på navnet til LDAP-tjeneren, og skriv inn det du
søker etter.

Søk på en CardDAV-tjener

Trykk på Grupper, trykk på den søkbare CardDAV-gruppen nederst i listen,
og skriv deretter inn det du søker etter.

Arkiver kontaktinformasjon fra en
GAL-, LDAP- eller CardDAV-tjener

Søk etter kontakten du vil legge til, og trykk på Legg til kontakt.

Du kan også finne kontakter med søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.