iPhone - Legge til og redigere kontakter

background image

Legge til og redigere kontakter

Legg til en kontakt på iPhone: Trykk på Kontakter, og trykk på . Hvis ikke er synlig, forsikrer
du deg om at du ikke viser en LDAP-, CalDAV- eller GAL-kontaktliste.

Slett en kontakt

Velg en kontakt i Kontakter, og trykk deretter på Rediger. Rull nedover, og
trykk på Slett kontakt.

Legg til en kontakt ved hjelp av
talltastaturet

Trykk på Tastatur, skriv inn et nummer, og trykk på

. Trykk på Opprett ny

kontakt, eller trykk på «Legg til i eksist. kontakt» og velg en kontakt.

Sett inn en pause på to sekunder i
et nummer

Trykk på

, og trykk deretter på Pause. Det er for eksempel mulig at

telefonsystemer krever én eller flere pauser før et internnummer. Når
nummeret arkiveres, vises hver pause som et komma.

Sett inn en hard pause i et nummer Trykk på

, og trykk deretter på Vent. Når nummeret arkiveres, vises en

hard pause som et semikolon. Når du ringer nummeret, stopper iPhone
når den når semikolonet, og venter til du trykker på Ring-knappen, før den
fortsetter.

Legg til telefonnummeret til noen
som har ringt deg, i kontakter

Trykk på Sist brukte, og trykk på

ved siden av nummeret. Deretter

trykker du på Opprett ny kontakt, eller du trykker på Legg til i eksist.
kontakt og velger en kontakt.

Rediger kontaktinformasjon: Velg en kontakt, og trykk deretter på Rediger.

Legg til nytt felt

Trykk på

Legg til felt.

Legg til en kontakts Twitter-
brukernavn

Trykk på

Legg til felt, og trykk på Twitter.

Endre en feltetikett

Trykk på etiketten, og velg en annen. Hvis du vil legge til en ny etikett, blar
du nederst i listen og trykker på Legg til tilpasset etikett.

Endre ringetonen eller
tekstmeldingstonen for kontakten

Trykk på ringetone- eller SMS-tonefeltet, og velg en ny lyd. Standardlyden
angis i Innstillinger > Lyder.

129

Kapittel 24

Kontakter

background image

Slett et objekt

Trykk på

, og trykk deretter på Slett.

Knytte et bilde til en kontakt

Trykk på Legg til bilde, eller trykk på det eksisterende bildet. Du kan ta bilde
med kameraet eller bruke et eksisterende bilde.
Hvis du vil importere bilder fra kontaktenes Twitter-profiler, går du til
Innstillinger > Twitter. Logg deg på Twitter-kontoen din, og trykk deretter
på Oppdater kontakter.