iPhone - Kontaktkontoer og -innstillinger

background image

Kontaktkontoer og -innstillinger

Du kan legge til Kontakter-kontoer og tilpasse hvordan kontaktnavn sorteres og vises.
Legg til en Kontakter-konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på
Legg til konto.

Hvis du vil endre Kontakt-innstillinger, går du til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere og angir
disse innstillingene:

Angi hvordan kontakter skal
sorteres

Trykk på Sorter etter, og velg sortering etter for- eller etternavn.

Angi hvordan kontakter skal vises

Trykk på Vis som, og velg visning etter for- eller etternavn.

Importer kontakter fra et SIM-kort

Trykk på Importer SIM-kontakter.

Konfigurer Min info-kortet

Trykk på Min info, og velg kontaktkortet med ditt navn og informasjon fra
listen.
Min info-kortet brukes av Siri og andre programmer. Bruk feltene for
relaterte personer til å definere relasjoner du vil at Siri skal kjenne til, slik at
du kan si ting som «call my sister».

Angi standard Kontakter-konto

Trykk på Standardkonto, og velg en konto. Nye kontakter du oppretter uten
å spesifisere en annen konto, arkiveres her.

Bruk iCloud til å holde Kontakter
oppdatert på iOS-enhetene dine og
datamaskinen

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kontakter. Les «iCloud» på
side 16.

130

Kapittel 24

Kontakter

background image

Videoer

25

Om videoer

Med iPhone kan du vise videoinnhold, for eksempel filmer, musikkvideoer, videopodcaster fra
iTunes og TV-programmer, hvis de er tilgjengelige der du bor.