iPhone - Lese de nyeste utgavene

background image

Lese de nyeste utgavene

Når det har kommet en ny utgave at en avis eller et blad du abonnerer på, laster Aviskiosk
automatisk ned denne utgaven når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk, og varsler deg ved å vise et
merke på symbolet. Når du vil lese, åpner du Aviskiosk og trykker på programmene som har et
«Ny»-banner.

Hvert program har sin egen måte å organisere utgaver på. Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du sletter, finner eller arbeider med enkeltutgaver, leser du programmets hjelpinformasjon eller
omtalen i App Store. Du kan ikke fjerne et Aviskiosk-program fra hyllen, og du kan ikke plassere
andre typer programmer i hyllen.

123

background image

Slå av automatiske nedlastinger: Velg Innstillinger > Butikk, og slå av automatiske nedlastinger
for publikasjonen.

124

Kapittel 22

Aviskiosk

background image

App Store

23