iPhone - Finne musikk, videoer og annet

background image

Finne musikk, videoer og annet

Velg en kategori.

Last ned

kjøp på nytt.

Bla gjennom innhold: Trykk på en av innholdstypene, for eksempel Musikk eller Videoer. Trykk
eventuelt på Mer for å finne annet innhold.

Søk etter innhold

Trykk på Search (hvis Search ikke vises, trykker du på Mer først), trykk på
søkefeltet, skriv inn ett eller flere ord, og trykk deretter på Søk.

Kjøp, anmeld eller fortell en venn
om et objekt

Trykk på et objekt i en liste for å åpne Info-skjermen for objektet og vise
mer informasjon.

Utforsk artist- og
venneanbefalinger

Trykk på Ping (hvis Ping ikke vises, trykker du på Mer først) for å finne
nyheter fra favorittartistene dine eller for å se hvilken musikk vennene dine
anbefaler. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Følge artister og venner» på
side 120.

119