iPhone - Kjøpe og laste ned spill

background image

Kjøpe og laste ned spill

Spill for Game Center er tilgjengelige fra App Store.
Kjøp og last ned et spill: Trykk på Spill, og trykk på et anbefalt spill eller trykk på Finn Game
Center-spill.

Kjøp et spill vennen din har

Trykk på Venner, og trykk deretter på vennens navn. Trykk på et spill i
vennens spilliste, trykk deretter på spillets pris under navnet øverst på
skjermen.