iPhone - Game Center-innstillinger

background image

Enkelte Game Center-innstillinger er tilknyttet Apple-ID-en du bruker til å logge på med. Andre
finnes i Innstillinger-programmet på iPhone.
Endre Game Center-innstillinger for Apple-ID-en: Logg på med Apple-ID-en, trykk på Meg, trykk
på Konto-banneret, og velg Vis konto.
Angi hvilke meldinger du vil motta for Game Center: Velg Innstillinger > Varsling > Game
Center. Hvis Game Center ikke vises, slår du på Varsling.
Endre restriksjoner som berører Game Center: Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner >
Game Center.

118

Kapittel 20

Game Center

background image

iTunes Store

21