iPhone - Vise denne brukerhåndboken på iPhone

background image

Vise denne brukerhåndboken på iPhone

iPhone-brukerhåndboken kan vises på iPhone i Safari og i gratisprogrammet iBooks.
Vis brukerhåndboken i Safari: Trykk på , og trykk deretter på iPhone-brukerhåndbok-
bokmerket.

Hvis du vil legge til et symbol for brukerhåndboken på Hjem-skjermen, trykker du på og
deretter på «Legg til på Hjem-skjerm». Hvis du vil vise den på et annet språk, trykk på «Endre
språk» på innholdssiden.
Vis brukerhåndboken i iBooks: Hvis du ikke har installert iBooks, åpner du App Store og søker
etter og installerer «iBooks». Åpne iBooks, og trykk på Butikk. Søk etter «iPhone bruker», og velg
og last ned brukerhåndboken.

Hvis du vil ha mer informasjon om iBooks, leser du Kapittel 30, «iBooks,» på side 143.