iPhone - Tilkobling til Internett

background image

Tilkobling til Internett

iPhone kobler seg til Internett når det er nødvendig, ved hjelp av en Wi-Fi-forbindelse (hvis
tilgjengelig) eller operatørens mobilnettverk. Hvis du vil ha informasjon om tilkobling til et Wi-Fi-
nettverk, les «Wi-Fi» på side 164.

Merk: Hvis det ikke er noen Wi-Fi-forbindelse til Internett, kan enkelte iPhone-funksjoner og
-tjenester overføre data over operatørens mobilnettverk, noe som kan føre til ekstra kostnader.
Ta kontakt med operatøren hvis du vil ha informasjon om priser på mobildataabonnementer. Les
«Nettverk» på side 169 hvis du vil ha informasjon om administrering av mobildatabruk.