iPhone - Sette inn SIM-kortet

background image

Sette inn SIM-kortet

Hvis du har fått et SIM-kort å installere, gjør du dette før du konfigurerer iPhone.

14

background image

Viktig:

Du må ha et SIM-kort hvis du vil bruke mobiltjenester ved tilkobling til GSM-nettverk og

enkelte CDMA-nettverk. En iPhone 4S aktivert via et trådløst CDMA-nettverk, kan også bruke SIM-
kort for å koble til et GSM-nettverk, først og fremst for internasjonal roaming. iPhone er underlagt
reglene fra tjenesteleverandøren, som kan inkludere begrensninger med hensyn til bytte av
tjenesteleverandør og roaming, selv etter at eventuell bindingstid er avsluttet. Kontakt operatøren
for mer informasjon. Mobiltjenestens tilgjengelighet avhenger av det trådløse nettverket.

Installere SIM-kortet i iPhone 4S

Mikro-SIM-

kort

Mikro-SIM-

kortskuff

Binders

eller SIM-

utmatingsverktøy

Installer SIM-kortet: Stikk enden på en liten binders eller SIM-utmatingsverktøyet inn i hullet på
SIM-kortskuffen. Dra ut SIM-kortskuffen, og plasser SIM-kortet i skuffen, som vist på bildet. Når du
har lagt SIM-kortet i skuffen, skyver du skuffen inn igjen.