iPhone - Konfigurasjon og aktivering

background image

Konfigurasjon og aktivering

Når du skal konfigurere og aktivere iPhone, slår du på iPhone og følger oppsettassistenten.
Oppsettassistenten hjelper deg gjennom konfigurasjonsprosessen, blant annet å koble til et Wi-
Fi-nettverk, logge på eller opprette en gratis Apple-ID, konfigurere iCloud, konfigurere anbefalte
funksjoner som Stedstjenester og Finn iPhone og aktivere iPhone hos operatøren. Du kan også
gjenopprette fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhetskopi under konfigureringen.

Aktivering kan gjøres over et Wi-Fi-nettverk eller, med iPhone 4S, over operatørens mobilnettverk
(ikke tilgjengelig i alle områder). Hvis ingen av alternativene er tilgjengelig, må du koble iPhone til
datamaskinen for å aktivere den.

Koble iPhone til datamaskinen