iPhone - Kapittel 2:  Komme i gang

background image

Komme i gang

2

ADVARSEL:

For å unngå skader er det viktig at du leser alle instruksjonene i denne håndboken

og sikkerhetsinformasjonen i iPhone Viktig produktinformasjon på www.apple.com/no/support/
manuals/iphone før du bruker iPhone.

·