iPhone - Stille inn en påminnelse

background image

Du kan stille inn en påminnelse for en bestemt dato og tid, for et sted, eller for begge.
Legg til en påminnelse: I Påminnelser, trykk på , oppgi deretter en beskrivelse, og trykk på
Ferdig.

Når du har lagt til en påminnelse, kan du finjustere innstillingene.

112

background image

Angi et sted for en påminnelse

Trykk på påminnelsen, og trykk på Påminn meg. Slå på «På et sted», og velg
Når jeg drar eller Når jeg kommer, eller begge.
Hvis du vil endre stedet til et annet enn der du er, trykker du på Nåværende
plassering, trykker på Velg adresse og velger et sted fra Kontakter.
Les «Om stedspåminnelser» på side 114.

Angi forfallsdato for en påminnelse Trykk på påminnelsen, og trykk på Påminn meg. Slå på «På en dag», og angi

dato og tid for når du vil ha påminnelsen. Påminnelser som har forfalt og
ikke er fullført, vises i Varslingssenter.

Legg til notater i en påminnelse

Trykk på påminnelsen, og trykk på Vis mer. Trykk på Notater.

Flytt en påminnelse til en annen
liste