iPhone - Om stedspåminnelser

background image

Om stedspåminnelser

Stedspåminnelser er kun tilgjengelige på iPhone 4 og iPhone 4S, og de er kanskje ikke
tilgjengelige i alle områder. Du kan heller ikke angi steder for påminnelser i Microsoft Exchange-
og Outlook-kontoer.

Hvis du stiller inn en stedspåminnelse, kan Påminnelser varsle deg når du nærmer deg stedet,
og når du ikke lenger er i nærheten av området. For beste resultat angir du et sted som er godt
definert, for eksempel en adresse i stedet for en by, og vær oppmerksom på at nøyaktigheten kan
variere. iPhone kan kontrollere plasseringen mindre hyppig avhengig av iPhone-modell og om
den er låst eller ikke, slik at det kan oppstå forsinkelser før påminnelsen utløses.

Når du oppretter en påminnelse, kan du bruke gjeldende plassering eller en plassering fra
kontaktlisten. Legg til steder du skal bruke med Påminnelser, for eksempel matbutikken eller
skolen, i Kontakter. Du bør også legge til personlige steder, for eksempel hjem- og jobbadressen
din, til kontaktkortet ditt i Kontakter. Påminnelser viser stedene fra kontaktkortet. Hvis du vil vite
hvordan du angir ditt kontaktkort i Kontakter, leser du «Kontaktkontoer og -innstillinger» på
side 130.