iPhone - Håndtere fullførte påminnelser

background image

Håndtere fullførte påminnelser

Påminnelser holder oversikt over objekter du merker som fullført. Du kan se dem i liste- eller
datovisning, eller du kan bruke Fullført-listen.
Vis fullførte objekter: Trykk på Liste-knappen øverst på skjermen, og dra deretter fra venstre mot
høyre til Fullført-listen vises.

Vis antallet fullførte objekter

I liste- eller datovisning ruller du til toppen av påminnelseslisten og trekker
listen ned til Fullført vises. Trykk på Fullført for å vise alle de fullførte
objektene.

Merk et fullført objekt som ikke
fullført

Trykk for å fjerne avkrysningen. Objektet flyttes automatisk tilbake til den
opprinnelige listen.

Synkroniser tidligere påminnelser

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk på Synkroniser under
Påminnelser. Denne innstillingen gjelder alle påminnelseskontoene dine.
For beste ytelse bør du ikke synkronisere flere tidligere objekter enn du
trenger.