iPhone - Administrere påminnelser i listevisning

background image

Trykk på påminnelsen, og trykk på Vis mer. Trykk på Liste, og velg en ny liste.
Hvis du vil opprette eller redigere lister, leser du «Administrere påminnelser
i listevisning» på side 113.

Slett en påminnelse

Trykk på påminnelsen, trykk på Vis mer, og trykk deretter på Slett.

Rediger en påminnelse

Trykk på en påminnelse, og trykk på navnet.

Merk en påminnelse som fullført

Trykk på ruten ved siden av objektet, slik at det vises en hake.
Fullførte objekter vises i Fullført-listen. Les «Håndtere fullførte
påminnelser» på side 114.

Angi lyden som spilles for
påminnelser

Velg Innstillinger > Lyder.

Bruk iCloud til å holde Påminnelser
oppdatert på iOS-enhetene og
datamaskinene dine

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Påminnelser. Les «iCloud» på
side 16.

Administrere påminnelser i listevisning

Du kan organisere påminnelser i lister slik at det blir enkelt å skille personlige, jobbrelaterte og
andre påminnelser. Påminnelser har én liste for aktive påminnelser, i tillegg til en innebygd liste
for fullførte objekter. Du kan legge til dine egne lister.
Opprett en liste: Trykk på Liste øverst på skjermen, og trykk på . Trykk på Rediger.

Bytt raskt mellom lister

Dra til venstre eller høyre over skjermen.
Du kan også hoppe til en bestemt liste. Trykk på

, og trykk deretter på et

listenavn.

Vis fullførte objekter

Dra over skjermen til venstre til du når Fullført-listen.

Endre rekkefølgen på lister

Trykk på

i listevisning, og trykk på Rediger. Flytt

ved siden av en liste

for å endre rekkefølgen.
Du kan ikke flytte en liste til en annen konto, og du kan ikke endre
rekkefølgen på påminnelser i en liste.

Slett en liste

Trykk på

i listevisning, og trykk på Rediger. Trykk på

for hver liste du

vil slette.
Når du sletter en liste, slettes også alle objektene i listen.

Endre navnet på en liste

Trykk på

i listevisning, og trykk på Rediger. Trykk på navnet du vil endre,

og skriv et nytt navn. Trykk på Ferdig.

Angi standardliste for nye notater

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk på Standardliste
under Påminnelser.

Du kan også opprette en påminnelse ved å snakke. Les Kapittel 4, «Siri,» på side 40.

113

Kapittel 19

Påminnelser