iPhone - Administrere påminnelser i datovisning

background image

Administrere påminnelser i datovisning

Du bruker datovisning til på administrere påminnelser som har en forfallsdato.
Vis påminnelser for en dato: Trykk på Dato øverst på skjermen for å vise dagens påminnelser, i
tillegg til ufullførte objekter fra tidligere dager.

Vis en nyere dato

Flytt tidsskyvekontrollen, som finnes under listen, til en ny dag.

Vis en bestemt dag

Trykk på , og velg en dato å vise.