iPhone - Stille inn verdensklokker

background image

Stille inn verdensklokker

Du kan legge til klokker slik at du kan se hva klokken er i andre større byer og tidssoner andre
steder i verden.
Legg til en klokke: Trykk på , og skriv inn navnet på en by. Hvis du ikke finner byen du leter
etter, kan du prøve med en større by i samme tidssone.

Endre rekkefølgen på klokker

Trykk på Rediger, og flytt .

Slett en klokke

Trykk på Rediger, og trykk på

.