iPhone - Stille inn nedtelling

background image

Du kan stille inn en nedtelling som fortsetter selv om du bruker andre programmer.
Stille inn nedtelling: Trykk på Nedtelling, bla for å angi varigheten, og trykk på Start.

Velg varselslyd

Trykk på Når ferdig.

Still inn dvale etter nedtelling for
iPhone

Angi varigheten, trykk på Når ferdig, og velg Stopp avspilling. iPhone
stopper avspillingen av musikk eller video når nedtellingen er ferdig.

111

Kapittel 18

Klokke

background image

Påminnelser

19

Om påminnelser

Påminnelser gjør det mulig å organisere livet ditt med lister – med forfallsdatoer og steder. Du
kan bli påminnet om noe på en bestemt dag og dato, eller når du nærmer deg eller forlater en
adresse, for eksempel hjemmet eller jobben. Påminnelser fungerer med kalenderkontoene dine,
slik at endringer du utfører, oppdateres automatisk på de andre iOS-enhetene og datamaskinene
dine.

Endre visning.

Merk som fullført.

Legg til en påminnelse.

Vis og rediger lister.

Bytt mellom listevisning og datovisning: Trykk på Liste eller Dato øverst på skjermen.