iPhone - Stille inn alarmer

background image

Stille inn alarmer

Du kan stille inn flere alarmer. Du kan angi at en alarm skal gjentas på bestemte dager, eller du
kan stille dem inn slik at de aktiveres kun én gang.
Still inn en alarm: Trykk på Alarm, og trykk på .

110

background image

Endre innstillingene for en alarm

Trykk på Rediger, og trykk på

.

Slett en alarm

Trykk på Rediger, og trykk på

.

Hvis minst én alarm er stilt inn og slått på, vises i statuslinjen øverst på iPhone-skjermen. Hvis
en alarm er stilt inn til å kun gå av én gang, slås den automatisk av etter at den har gått av. Du kan
slå på alarmen igjen for å aktivere den.

Viktig:

Enkelte operatører støtter ikke nettverkstid alle steder. Hvis du er ute og reiser, er det mulig

at iPhone ikke varsler deg til riktig lokal tid. Les «Dato og tid» på side 172.