iPhone - Bruke stoppeklokken

background image

Bruke stoppeklokken

Ta tiden på en hendelse: Trykk på Stoppeklokke, og trykk på Start.
Stoppeklokke fortsetter med å ta tiden selv om du bytter til et annet program.

Stille inn nedtelling