iPhone - Kapittel 18:  Klokke

background image

Slett en klokke

Trykk på Rediger, og trykk på

.

Stille inn alarmer

Du kan stille inn flere alarmer. Du kan angi at en alarm skal gjentas på bestemte dager, eller du
kan stille dem inn slik at de aktiveres kun én gang.
Still inn en alarm: Trykk på Alarm, og trykk på .

110