iPhone - Skrive notater

background image

notatet.

Angi standardkonto for nye notater Hvis du trykker på mens du viser Alle notater, opprettes notatet i

standardkontoen du velger i Innstillinger > Notater.

108