iPhone - Søke i notater

background image

Søke i notater

Du kan søke i teksten i alle notater.
Søk i notater: Mens du viser en liste med notater, blar du ned for å rulle til toppen av listen og
vise søkefeltet, og deretter trykker du i feltet og skriver hva du søker etter.

Du kan også søke etter notater fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.