iPhone - Lese og redigere notater

background image

Lese og redigere notater

Notater vises med de nyeste øverst. Hvis du bruker mer enn én enhet med iCloud-kontoen, vises
notater fra alle enhetene. Hvis du deler notater med et program på datamaskinen eller med andre
kontoer som Yahoo eller Gmail, organiseres disse notatene etter konto.
Les et notat: Trykk på notatet i listen. Hvis du vil se neste eller forrige notat, trykker du på eller

.

Endre fonten

Velg Innstillinger > Notater.

Vis notater i en bestemt konto

Trykk på Kontoer, og velg kontoen.

Se notater i alle kontoer

Trykk på Kontoer, og velg Alle notater.

Rediger et notat

Trykk hvor som helst i notatet for å vise tastaturet.

Slett et notat

Mens du viser listen med notater, drar du til venstre eller høyre over notatet.
Mens du leser et notat, trykker du på .