iPhone - Vise trafikkinformasjon

background image

Vise trafikkinformasjon

Du kan se trafikksituasjonen for viktige gater og motorveier på kartet.
Vis eller skjul trafikkinformasjon: Trykk på , og trykk deretter på Vis trafikk eller Skjul trafikk.

Gater og motorveier vises med fargekoder som angir flyten i trafikken:

Grått – data er ikke tilgjengelig

Â

Grønn – trafikken beveger seg i hastighet med fartsgrensen

Â

Gult – trafikken beveger seg saktere enn fartsgrensen

Â

Rødt – kø

Â

Merk: Informasjon om trafikksituasjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

105

Kapittel 15

Kart