iPhone - Kartvisninger

background image

Kartvisninger

Se satellittvisning eller hybridvisning: Trykk på , og velg deretter visningen du vil ha.
Bruk Google Street View: Trykk på . Bla til venstre eller høyre for å panorere 360 grader (det
innfelte kartet viser hvor du er). Trykk på en pil for å gå nedover gaten. Du kan gå tilbake til
kartvisningen ved å trykke på det innfelte kartet nede til høyre.

Trykk for å gå tilbake til kartvisning

Merk: Det er mulig at gatevisning ikke er tilgjengelig i alle områder.

106

Kapittel 15

Kart