iPhone - Vise aksjekurser

background image

Slett en aksje

Trykk på , trykk på

ved siden av en aksje, og trykk på Slett.

Endre rekkefølgen i listen

Trykk på . Deretter flytter du ved siden av en aksje eller indeks til et
nytt sted i listen.

Endre visningen til endringer
i prosent, endringer i pris eller
markedsverdi

Trykk på en av verdiene på høyre side av skjermen. Trykk igjen for å bytte til
en annen visning.

101

background image

Bruk iCloud til å holde aksjelisten
din oppdatert på iOS-enhetene
dine

Velg Innstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og slå deretter på
Dokumenter og data (det er på som standard). Les «iCloud» på side 16.