iPhone - Finne mer informasjon

background image

Finne mer informasjon

Vis en oversikt, et diagram eller en nyhetsside for en aksje, et fond eller en indeks: Marker
aksjen, fondet eller indeksen i listen, og bla i sidene under aksjeleseren for å vise en oversikt, et
diagram eller siste nytt.
På nyhetssiden kan du rulle oppover eller nedover for å lese overskrifter, eller du kan trykke på en
overskrift for å vise artikkelen i Safari.
Se mer aksjeinformasjon på Yahoo.com: Marker aksjen, fondet eller indeksen i listen, og trykk
deretter på

.

102

Kapittel 14

Aksjer