iPhone - Spille av videoer

background image

Spille av videoer

Se en video: Trykk på en video mens du navigerer. Avspillingen starter når videoen er lastet ned
til iPhone. Den skraverte delen av navigeringslinjen viser framdriften på nedlastingen.

Trykk på

videoen for å

vise eller

skjule

kontrollene.

Vis på en TV

med Apple

TV.

Flytt for å gå framover

eller bakover.

Framdrift for nedlasting

Legg til videoen i dine

YouTube-favoritter.

Flytt for å 
justere volumet.

Sett på pause eller fortsett
avspilling

Trykk på eller . Du kan også holde inne midtknappen på iPhone-
øretelefonene.

Start på nytt fra begynnelsen

Trykk på mens videoen spilles av. Hvis du har sett mindre enn fem
sekunder av videoen, går du tilbake til forrige video i listen.

Skann bakover eller framover

Hold nede eller .

Gå til et bestemt punkt

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.

Gå til neste eller forrige video i en
liste

Trykk på for å gå til neste video. Trykk på to ganger for å gå til forrige
video. Hvis du har sett mindre enn fem sekunder av videoen, trykker du kun
én gang.

Bytt mellom fullskjerm og tilpasset
til skjerm

Dobbelttrykk på videoen. Du kan også trykke på

for å fylle skjermen

med videoen, eller trykke på

for å tilpasse videoen til skjermen.

Vis YouTube på en TV

Koble iPhone til TV-en eller en AV-mottaker med AirPlay eller en kabel. Les
«Vise videoer på en TV» på side 132.

Avslutt videovisning

Trykk på Ferdig.