iPhone - Sende videoer til YouTube

background image

Sende videoer til YouTube

Hvis du har en YouTube-konto, kan du sende videoer direkte til YouTube. Les «Dele bilder og
videoer» på side 92.

100

Kapittel 13

YouTube

background image

Aksjer

14

Vise aksjekurser

Med Aksjer kan du vise oppdaterte kurser for dine utvalgte aksjer, fond og indekser.

Kursene kan være forsinket med opptil 20 minutter eller mer avhengig av rapporteringstjenesten.
Legg til en aksje, et fond eller en indeks i aksjeleseren: Trykk på , og trykk på . Oppgi et
børssymbol, et firmanavn, et fondsnavn eller en indeks, og trykk deretter på Søk.
Vis verdiendringen til en aksje, et fond eller en indeks over tid: Trykk på aksjen, fondet eller
indeksen, og trykk deretter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å eller 2å.
Når et diagram vises i liggende format, kan du trykke på diagrammet for å vise verdien for et
bestemt tidspunkt.

Bruk to fingre for å se verdiendringen over et bestemt tidsrom.

Du kan også vise aksjekurser i Varslingssenter. Les «Varslinger» på side 31.